Zaštita šećerne repe

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Suzbijanje štetočina
Tretiranje u redove istovremeno sa setvom suzbijanje zemljišnih štetočina Radar versus G 15-20 kg/ha OVP
Tretiranje površine neposredno pre setve, uz inkorporaciju suzbijanje zemljišnih štetočina Talstar 10 EC
ili
Fobos EC
1 l/ha

1 l/ha
OVP

OVP
Suzbijanje štetočina u vegetaciji repina pipa

kupusna lisna sovica
Konzul
ili
Fobos EC
1,5-2 l//ha

0,2-0,3 l/ha
28

21
Suzbijanje korova
Folijarno suzbijanje korova jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; palamida, ambrozija, samonikli suncokret i dr. Lontrel 100
ili
Pikogal plus
+
Metak 700 SC
0,6-1,2 l/ha

0,2-0,4 l/ha

1,5-3 l/ha


OVP

OVP

OVP


koštan, muhar, svračica, ljulj, divlji ovas, divlji sirak iz semena Globus EC
ili
Rafal 120
1 l/ha

1 l/ha
77

OVP
divlji sirak iz rizoma, pirevina, zubača, livadarka Globus EC
ili
Rafal 120
2 l/ha

1,5-2 l/ha
77

OVP
Suzbijanje bolesti
Po pojavi prvih simptoma siva pegavost lista Dakoflo 720 SC
+
Sekvenca
1,5-2 l/ha

0,4-0,6 l/ha


21

14


siva pegavost lista Mankogal 80
ili
Dakoflo 720 SC
+
Antre plus
2 kg/ha

1,5-2 l/ha

1,5 l/ha
28

21

42
Mankogal 80
ili
Dakoflo 720 SC
+
Ceres
2 kg/ha

1,5-2 l/ha

0,4-0,6 l/ha
28

21

42

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori