Zaštita šljive

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pred kretanje vegetacije - bubrenje pupoljaka prezimljavajuće forme biljnih bolesti i štetočina Bakarni oksihlorid-50
+
Galmin
ili
Plavo ulje
0,5-0,75%

3%

3%
OVP

OVP

OVP
Početak cvetanja (otvoreno do 20% cvetova) monilija
Kubik plus 0,25%
OVP
Puno cvetanje (otvoreno 100% cvetova) monilija Kubik plus
0,25%


OVP


Precvetavanje monilija

plamenjača, šupljikavost lišća
Akord
+
Mankogal 80
0,075%

0,25%


21

21


lisne vaši, šljivina osa Dimetogal 0,075-0,1% 21
Formiran plod šupljikavost lišća, lisna rđa

monilija

lisne vaši, šljivina osa
Metod 480 SC
+
Akord
+
Radar 300 EW
+
Polux
0,3%

0,075%

0,25%

0,03-0,05%
21

21

28

14
Plodovi menjaju boju šupljikavost lišća

monilija

šljivin smotavac, lisne vaši
Metod 480 SC
+
Dional 500 SC*
+
Fobos EC
0,3%

0,15%

0,05%


21

14*

28


14 dana pred berbu monilija

štetni insekti
Dional 500 SC*
+
Polux
0,15%

0,03-0,05%
14*

14
Jesenje prskanje šupljikavost lišća, monilija, plamenjača Bakarni oksihlorid-50 0,5-0,75% OVP

* U toku je proces registracije.

Suzbijanje korova:

  • Glifol - Kada su korovi visine 10-40 cm (za zasade starije od 4 godine)
    • 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova -> 35
    • 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova -> 35
  • Bonaca EC -> 1,5-2 l/ha (širokolisni korovi u fazi intenzivnog porasta) -> OVP

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori