Zaštita suncokreta

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Suzbijanje štetočina
Tretiranje u redove istovremeno sa setvom suzbijanje zemljišnih štetočina Radar versus G 15-20 kg/ha OVP
Tretiranje površine pre setve uz inkorporaciju suzbijanje zemljišnih štetočina Fobos EC* 1 l/ha OVP
Suzbijanje korova
Posle setve, a pre nicanja jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Basar
+
Rezon

Disk
1-1,2 l/ha

1,5 l/ha

2-4 l/ha
OVP

OVP

OVP
Folijarno suzbijanje korova koštan, muhar, svračica, ljulj, divlji ovas, divlji sirak iz semena Rafal 120
ili
Globus EC
1 l/ha

1 l/ha


OVP

OVP


divlji sirak iz rizoma, pirevina, zubača, livadarka Rafal 120
ili
Globus EC
1,5-2 l/ha

2 l/ha
OVP

OVP
Suzbijanje bolesti
Butonizacija trulež Kubik plus
2,5 l/ha


42


* U toku je proces registracije

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori