Zaštita uljane repice

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Suzbijanje štetočina
Suzbijanje štetočina u jesen repičina lisna osa Konzul
ili
Polux
0,7-1 l/ha

0,3 l/ha
56

42
crvenoglavi repičin buvač Fobos EC 0,15 l/ha 49
Suzbijanje štetočina u proleće repičin sjajnik
repičina pipa
podgrizajuće sovice
Polux
ili
Fobos EC
0,3 l/ha

0,1-0,2 l/ha
42

49
Suzbijanje korova
Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Rampa EC 0,3 l/ha OVP
Folijarno
(repica u fazi
2 lista ili
10-15 cm visine)
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Galera super 0,3 l/ha OVP
Lontrel 100
ili
Pikogal plus
0,6-1 l/ha

0,2-0,3 l/ha
OVP

OVP
uskolisni korovi Spektrum*
ili
Globus EC
0,8-1,3 l/ha

1,5-2 l/ha
OVP

OVP
Sprečavanje pucanja mahuna
Pred žetvu sprečavanje pucanja mahuna NU Film 17 0,7 l/ha -

* U toku je proces registracije.