Zaštita uljane repice

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Suzbijanje štetočina
Suzbijanje štetočina u jesen repičina lisna osa Konzul
ili
Polux*
0,7-1 l/ha

0,3 l/ha


56

45


crvenoglavi repičin buvač Fobos EC 0,15 l/ha 49
Suzbijanje štetočina u proleće repičin sjajnik Polux*
ili
Fobos EC
0,3 l/ha

0,1-0,2 l/ha
45

49
repičina pipa i dr.
podgrizajuće sovice (Noctuidae)
Suzbijanje korova
Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Rampa EC 0,3 l/ha OVP
Folijarno (repica u fazi 2 lista ili 10-15 cm visine) jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Lontrel 100
ili
Pikogal plus
0,6-1 l/ha

0,2-0,3 l/ha


OVP

OVP


uskolisni korovi Globus EC 1,5-2 l/ha OVP
Sprečavanje rasipanja semena
Pred žetvu sprečavanje rasipanja semena NU Film 17 0,7 l/ha -

* U toku je proces registracije

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori