Zaštita višnje

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Kretanje vegetacije monilija, antarknoza

štitaste i lisne vaši, grinje
Bakarni oksihlorid-50
+
Galmin*
0,75%

2%
OVP

OVP
Beli baloni
(otvoreno do 25% cvetova)
monilija Galofungin T
ili
Neon
0,05%

0,05%
OVP

14
Cvetanje
(otvoreno 100% cvetova)
monilija Galofungin T
ili
Neon
0,05%

0,05%
OVP

14
Produženo cvetanje monilija Neon
ili
Akord
0,05%

0,075%
14

21
Precvetavanje pegavost lista, šupljikavost

monilija
Galileo
+
Sekvenca
0,075%

0,02%
35

OVP
lisne vaši, višnjin svrdlaš Dimetogal 0,1% 21
Plodovi u porastu mrka pegavost lišća

mrka pegavost lišća, šupljikavost lišća

monilija

lisne vaši
Mankogal 80
ili
Galileo
+

Sekvenca
+
Radar 300 EW
0,25%

0,075%


0,02%

0,25%
21

35


OVP

28
Promena boje ploda mrka pegavost lišća

trulež plodova

trešnjina muva
Mankogal 80
+
Akord
+
Tonus*
0,25%

0,075%

0,025%
21

21

14
14 dana pred berbu trulež plodova

trešnjina muva
Neon
+
Polux
0,05%

0,07%
14

14
Posle berbe mrka pegavost lišća

grinje
Mankogal 80
+
Neon
+
Abastate*+NU Film 17
0,25%

0,05%

0,1% + 0,03%
OVP

OVP

OVP
Jesenje tretiranje monilija, antraknoza, pegavost lista višnje Bakarni oksihlorid-50 0,5-0,75% OVP

* U toku je proces registracije.

Suzbijanje korova:

  • Glifol - Kada su korovi visine 10-40 cm (za zasade starije od 4 godine)
    • 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova -> 35
    • 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova -> 35
  • Bonaca EC -> 1,5-2 l/ha (širokolisni korovi u fazi intenzivnog porasta) -> OVP

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!