Zaštita višnje

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Kretanje vegetacije monilija, antarknoza

štitaste i lisne vaši, grinje
Bakarni oksihlorid-50
+
Galmin*
0,75%

2%
OVP

OVP
Beli baloni
(otvoreno do 25% cvetova)
monilija Kubik plus
ili
Neon
0,2%

0,05%
OVP

14
Cvetanje
(otvoreno 100% cvetova)
monilija Kubik plus
ili
Neon
0,2%

0,05%

OVP

14

Produženo cvetanje monilija Neon
ili
Akord
0,05%

0,075%
14

21
Precvetavanje pegavost lista, šupljikavost

monilija
Mankogal 80
ili
Galileo
+
Sekvenca
0,25%

0,075%

0,02%


21

35

OVP


lisne vaši, višnjin svrdlaš Dimetogal 0,1% 21
Plodovi u porastu pegavost lista višnje

pegavost lista, šupljikavost

monilija

lisne vaši, višnjin svrdlaš
Mankogal 80
ili
Galileo
+
Sekvenca
+
Radar 300 EW
0,25%

0,075%

0,02%

0,25%
21

35

OVP

28
Promena boje ploda pegavost lista

trulež plodova

trešnjina muva, lisne vaši
Mankogal 80
+
Dional 500 SC
+
Tonus*
+
Polux
0,25%

0,15%

0,05%

0,07%
21

14

28

14
14 dana pred berbu trulež plodova

trešnjina muva
Dional 500 SC
ili
Luminis
+
Polux
0,15%

0,056-0,075%

0,07%
14

14

14
Posle berbe pegavost lista višnje, grinje Mankogal 80
+
Neon
+
Abastate*
+
NU Film 17
0,25%

0,05%

0,1%

0,03%
OVP

OVP

OVP

OVP
Jesenje prskanje
monilija, antraknoza, pegavost lista višnje Bakarni oksihlorid-50 0,5-0,75% OVP

* U toku je proces registracije

Suzbijanje korova:

  • Glifol - Kada su korovi visine 10-40 cm (za zasade starije od 4 godine)
    • 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova -> 35
    • 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova -> 35
  • Bonaca EC -> 1,5-2 l/ha (širokolisni korovi u fazi intenzivnog porasta) -> OVP

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori