Vaš regionalni menadžer

Regionalni menadžer
dipl. ing. Ivan Tanasijević
063 250 823
predrag_milovanovic.jpg
Specijalista za voćarsku proizvodnju
dr Predrag Milovanović
063 457 819
radomir_djekic.jpg
Specijalista za proizvodnju krompira i maline
dipl. ing. Radomir Đekić
063 457 984
stanoje_brankovic.jpg
Specijalista za povrtarsku proizvodnju
dipl. ing. Stanoje Branković
063 85 00 060  
Specijalista za ishranu bilja
Nataša Nikolić Mitić
063 458 160
Inđija Irig Pećinci Ruma Šid Sremska Mitrovica Stara Pazova