Fitofarmacija | Godišnji / Polugodišnji izveštaji

Godišnji / Polugodišnji izveštaji

 • Izveštaji 2020.
  Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
  Godišnji izveštaj 2020. 26. april 2021.
  Godišnji konsolidovani izveštaj 2020. 26. april 2021.
  Polugodišnji izveštaj 2020. 19. avgust 2020.
  Polugodišnji konsolidovani izveštaj 2020. 19. avgust 2020.
 • Izveštaji 2019.
  Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
  Godišnji izveštaj 2019. 29. april 2020.
  Polugodišnji izveštaj 2019. 14. avgust 2019.
  Polugodišnji konsolidovani izveštaj 2019. 14. avgust 2019.
 • Izveštaji 2018.
  Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
  Godišnji izveštaj 2018. 23. april 2019.
  Godišnji konsolidovani izveštaj 2018. 23. april 2019.
  Polugodišnji izveštaj 2018. 30. jul 2018.
  Polugodišnji konsolidovani izveštaj 2018. 30. jul 2018.
 • Izveštaji 2017.
  Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
  Godišnji izveštaj 2017. 26. april 2018.
  Godišnji konsolidovani izveštaj 2017. 26. april 2018.
  Polugodišnji izveštaj 2017. 11. avgust 2017.
  Polugodišnji konsolidovani izveštaj 2017. 11. avgust 2017.
 • Izveštaji 2016.
  Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
  Godišnji izveštaj 2016. 27. april 2017.
  Godišnji konsolidovani izveštaj 2016. 27. april 2017.
  Polugodišnji izveštaj 2016. 10. avgust 2016.
  Polugodišnji konsolidovani izveštaj 2016. 10. avgust 2016.
 • Izveštaji 2015.
  Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
  Godišnji izveštaj 2015. 26. april 2016.
  Godišnji konsolidovani izveštaj 2015. 26. april 2016.
  Polugodišnji izveštaj 2015. 27. avgust 2015.
  Polugodišnji konsolidovani izveštaj 2015. 27. avgust 2015.