Fitofarmacija | Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d. poklanja veliku pažnju razvoju i unapređenju sistema korporativnog upravljanja u Društvu kao jednom od kritičnih faktora za ostvarenje korporativnih ciljeva i povećanje vrednosti kompanije.

Težimo da razvijemo sistem korporativnog upravljanja u Društvu koji će obezbediti: