Fitofarmacija | Odbor direktora

Odbor direktora

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dušan Mojsilović (1960), diplomirani inženjer poljoprivrede, sa bogatim iskustvom u regionalnom agro-biznisu. Vlasnik AGROMARKETA DOO, Kragujevac. Član Odbora direktora Društva od 2000. godine. Predsednik Odbora direktora od 24.07.2020. godine.

ZAMENICA PREDSEDNIKA ODBORA DIREKTORA

Mirjana Bogićević (1956), diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i sertifikovani interni revizor. Izvršni direktor "Sava neživotno osiguranje" a.d.o. Osnivač i član predsedništva Udruženja internih revizora Srbije. Član Odbora direktora Društva od 2012. godine, u svojstvu nezavisnog direktora. Zamenica Predsednika Odbora direktora od 24.07.2020. godine.

NEIZVRŠNI DIREKTOR

Nikola Mojsilović (1992), student završne godine na odseku agro-biznisa Univerziteta Van Hall Lareinstein, Wageningen, Holadnija. Koordinator poljoprivrednih imanja u AGROMARKET DOO, Kragujevac i direktor firme "COPA, Cooperative of pannonian apples" doo, Dobanovci. Član Odbora direktora Društva od 24.07.2020. godine.

IZVRŠNI DIREKTORI

Dragan Nenadović (1964), diplomirani ekonomista. Generalni direktor Društva od 2000. godine. Predsednik Odbora Udruženja za hemijsku, gumarsku i industriju nemetala PKS. Predsednik Grupacije domaćih proizvođača sredstava za zaštitu bilja u okviru PKS. Član Udruženja korporativnih direktora Srbije. Vlasnik 6,58% akcija Društva.

Slavica Peković (1969), diplomirani inženjer elektrotehnike i master inženjer organizacionih nauka iz oblasti menadžmenta. Zaposlena u Društvu od 2002. godine. Izvršna direktorka Društva od 2012. godine.