Fitofarmacija | Skupština akcionara

Skupština akcionara

 • Skupština 2020. (održana 24.07.2020.)
  Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
  Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara 2020. 31. jul 2020.
  Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara 2020. 24. jul 2020.
  Materijal za Skupštinu akcionara 2020. 24. jun 2020.
  Poziv za sednicu Skupštine akcionara 2020. 24. jun 2020.
 • Vanredna Skupština 2020. (zakazana za 24.01.2020.)
  Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
  Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara 2020. 29. januar 2020.
  Obaveštenje o neodržavanju sednice Skupštine akcionara 27. januar 2020.
  Materijal za vanrednu skupštinu 2020. 27. januar 2020.
 • Skupština 2019. (održana 24.06.2019.)
  Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
  Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara 2019. 27. jun 2019.
  Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara 2019. 24. jun 2019.
  Materijal za Skupštinu akcionara 2019. 24. maj 2019.
  Poziv za sednicu Skupštine akcionara 2019. 24. maj 2019.
 • Skupština 2018. (održana 27.06.2018.)
  Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
  Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara 2018. 05. jul 2018.
  Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara 2018. 27. jun 2018.
  Materijal za Skupštinu akcionara 2018. 25. maj 2018.
  Poziv za sednicu Skupštine akcionara 2018. 25. maj 2018.
 • Skupština 2017. (održana 23.06.2017.)
  Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
  Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara 2017. 28. jun 2017.
  Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara 2017. 23. jun 2017.
  Materijal za Skupštinu akcionara 2017. 19. maj 2017.
  Poziv za sednicu Skupštine akcionara 2017. 19. maj 2017.
 • Skupština 2016. (održana 24.06.2016.)
  Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
  Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara 2016. 29. jun 2016.
  Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara 2016. 24. jun 2016.
  Materijal za Skupštinu akcionara 2016. 20. maj 2016.
  Poziv za sednicu Skupštine akcionara 2016. 20. maj 2016.
 • Skupština 2015. (održana 26.06.2015.)
  Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
  Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara 2015. 06. jul 2015.
  Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara 2015. 26. jun 2015.
  Materijal za Skupštinu akcionara 2015. 25. maj 2015.
  Poziv za sednicu Skupštine akcionara 2015. 25. maj 2015.