Fitofarmacija | Novosti

Novosti

24. juni 2020.

Na sednici održanoj 24.06.2020. godine, Odbor direktora je doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara.

30. decembar 2019.

Na sednici održanoj 30.12.2019. godine, Odbor direktora je doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara.

11. septembar 2019.

Poštovani akcionari,
u periodu 02. - 06. septembra 2019. godine izvršena je isplata dividendi za 2018. godinu svim akcionarima za koje je bio poznat uplatni račun.

2. juli 2019.

Skupština akcionara GALENIKE - FITOFARMACIJE a.d. je na svojoj redovnoj sednici, koja je održana 24.06.2019. godine, donela odluku o isplati dividende za 2018. godinu.