Fitofarmacija | Novosti

Novosti

24. juni 2019.

Poštovani akcionari,

izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 24.06.2019. godine možete pogledati ovde.

24. maj 2019.

Na sednici održanoj 24.05.2019. godine, Odbor direktora je doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara.

26. decembar 2018.

Poštovani akcionari, dana 20.12.2018. godine na Beogradskoj berzi je realizovana kupoprodaja akcija izdavaoca Galenika-Fitofarmacija a.d.

11. septembar 2018.

Poštovani akcionari,
u periodu 03. - 07. septembra 2018. godine izvršena je isplata dividendi za 2017. godinu svim akcionarima za koje je bio poznat uplatni račun.

6. juli 2018.

Skupština akcionara Galenike-Fitofarmacije a.d. je na svojoj redovnoj sednici, koja je održana 27.06.2018. godine, donela odluku o isplati dividende za 2017. godinu.

27. juni 2018.

Poštovani akcionari,

izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 27.06.2018. godine možete pogledati ovde.

25. maj 2018.

Na sednici održanoj 25.05.2018. godine, Odbor direktora je doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara.

26. mart 2018.

Poštovani akcionari, dana 15.03.2018. godine na Beogradskoj berzi je realizovana kupoprodaja akcija izdavaoca Galenika-Fitofarmacija a.d.

6. mart 2018.

Poštovani akcionari, objavljen je izveštaj o poslovanju za 2017. godinu.

18. septembar 2017.

Poštovani akcionari,
u periodu 04.-08. septembra 2017. godine izvršena je isplata dividendi za 2016. godinu svim akcionarima za koje je bio poznat uplatni račun.

14. septembar 2017.

AVENUE (ozima veoma rana sorta) ili NIKOL (ozima srednje rana sorta)

23. juni 2017.

Poštovani akcionari,
izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 23.06.2017. godine možete pogledati ovde.