Fitofarmacija | Primena

Zaštita pšenice od bolesti klasa

4. maj 2020.

Kada pšenica počne da cveta, pored bolesti lista, velike štete mogu napraviti i bolesti klasa. Najznačajniji su patogeni vrste Fusarium sp. jer u velikoj meri mogu smanjiti prinos i kvalitet pšenice.

Simptomi se javljaju na pojedinačnim klasićima ili celom klasu i veoma se lako uočavaju u mlečnoj fazi zrenja kada su zdravi klasovi zelene boje i nešto povijeni od težine zrna, a zaraženi klasovi ili pojedinačni klasići su žute boje i stoje uspravno. Bolesna zrna koja su zaražena tokom oplodnje su smežurana, sitna i šuplja i često zbog prisustva mikotoksina nisu za ishranu ljudi.

Najvažnije je da se klas zaštiti u vreme početka cvetanja, kada su klasići otvoreni i kada patogen može da uđe u njih i ostvari infekciju. Zato preporučujemo da se na početku cvetanja uradi tretman za zaštitu pšenice od bolesti klasa kao i lista. List zastavičar i dva lista ispod njega su nosioci prinosa i veoma je bitno zaštititi ih od bolesti, da bi obezbedili pšenici sve uslove za ostvarenje visokih prinosa. Preporučujemo da se primeni fungicid CERES u dozi od 0,4-0,6 l/ha, koji će zaštititi pšenicu od bolesti klasa, kao i od bolesti lista.

U ovom tretmanu pored zaštite od bolesti, bitno je uraditi i zaštitu od insekata. Vaši, leme, žitne stenice i žitni pivci prave štete na klasu i listu pšenice i zato je potrebno da se zajedno sa fungicidnim tretmanom uradi i zaštita od insekata. Za tu namenu preporučujemo primenu insekticida FURY 10 EC u dozi od 0,1 l/ha ili POLUX 0,3 l/ha.

Poželjno je ovom tretmanu dodati biostimulator na bazi aminokiselina CHOPIN EVOLUTION u dozi 3 l/ha, koji brzo oporavlja usev i direktno utiče na prinos i proteinski sastav pšenice.

Za kompletnu zaštitu i ishranu pšenice u ovom periodu preporuka je sledeća kombinacija:

CERES u dozi 0,4-0,6 l/ha + FURY 10 EC u dozi 0,1 l/ha + CHOPIN EVOLUTION u dozi 3 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!