Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

29. juni 2020.

Na osnovu sume efektivnih temperatura i ulova imaga na feromonskim klopkama, kao i vizuelnim pregledom zasada jabuka, može se konstatovati da je počelo polaganje jaja II generacije jabukinog smotavca.

24. juni 2020.

Period primarnih infekcija gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke je završen.

15. juni 2020.

Vremenske prilike praćene velikom količinom padavina obezbeđuju izrazito povoljne uslove za razvoj biljnih bolesti na povrću i vinovoj lozi.

15. juni 2020.

Najavljene česte padavine tokom nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća i pepelnice breskve.

15. juni 2020.

Nastavlja se nestabilno vreme sa čestim periodima sa padavinama.

15. juni 2020.

Nepovoljni meteorološki uslovi u prethodnom i narednom periodu stvaraju povoljne uslove za nastanak infekcija prouzrokovačima biljnih bolesti u zasadima šljiva.

4. juni 2020.

U proteklom periodu, kao i prema najavama meteorologa i tokom iduće nedelje, česte i obilne padavine stvarale su izuzetno povoljne uslove za razvoj prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke.

2. juni 2020.

Vizuelnim pregledom u zasadima kruške može se konstatovati prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve.

26. maj 2020.

Nastavlja se nestabilno vreme sa čestim periodima sa padavinama.

26. maj 2020.

U toku su mere ručne prorede plodova breskve i nektarina.

26. maj 2020.

Česte padavine i visoka vlažnost u dužem periodu stvaraju uslove za nastanak infekcija prouzrokovačima biljnih bolesti u zasadima šljiva, u prvom redu šupljikavost lista i trulež ploda.

22. maj 2020.

U mnogim zasadima jabuke i kruške tokom protekle nedelje mogli su se videti simptomi bakteriozne plamenjače.