Fitofarmacija | Aktuelna primena

Aktuelna primena

16. mart 2020.

U zasadima kruške već se mogu videti prve ispiljene larve obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

16. mart 2020.

Zasadi jabuka u zavisnosti od sortimenta, nalaze se u fenofazama od početka pucanja lisnih pupoljaka, do faze zeleni listići do 5 mm iznad ljušture pupoljka.

10. mart 2020.

U regionima gajenja rane kajsije zasadi se nalaze u fenofazi početka otvaranja cvetnih pupoljaka.

2. mart 2020.

Koštičave voćne vrste se nalaze u fenofazi bubrenja pupoljaka.

2. mart 2020.

Zasadi breskve i nektarine se u većini slučajeva nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do pojave zelenih listića, kako na vršnim, tako i na bočnim pupoljcima.

21. februar 2020.

U zasadima krušaka vizuelnim pregledom mogu se konstatovati prisustvo imaga obične kruškine buve i početak polaganja jaja.

21. februar 2020.

Zasadi breskve i nektarine se u većini slučajeva nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do pojave zelenih listića.

19. februar 2020.

Najveće štete u proizvodnji rasada nanosi bolest poleganja rasada koju prouzrokuje gljivica Pythium spp.

14. februar 2020.

Osnova dobre zaštite višegodišnjih zasada se zasniva na primeni preventivnih mera kojima se smanjuje infekcioni potencijal štetnih organizama.

11. februar 2020.

Nakon nicanja biljaka u kontejnerima najznačajnija bolest je poleganje rasada koju prouzrokuje gljivica Pythium spp.

30. oktobar 2019.

Priprema zasada voća za narednu vegetaciju počinje nakon završetka berbe.