Fitofarmacija | Zaštita bundeve, tikve i tikvice

Zaštita bundeve, tikve i tikvice

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Posle setve, a pre nicanja jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Basar* 1,25-1,4 l/ha OVP
10-15 dana nakon nicanja useva uskolisni korovi preparat na bazi
a.m. kletodim
0,8-2 l/ha -
plamenjača, pepelnica

biljne vaši
Legat SP*
+
Akord
+
Polux
2-3 kg/ha

0,5 l/ha

0,3 l/ha
21

7

3
10 dana nakon prethodnog plamenjača, pepelnica Legat SP*
+
Akord
2-3 kg/ha

0,5 l/ha
21

7
grinje Uranus 0,5 l/ha 3
10 dana nakon prethodnog plamenjača, siva i bela trulež

trips, biljne vaši
Promesa*
+
Atlas
+
Tonus
0,75 l/ha

1 kg/ha

0,125 kg/ha
4

3

3
Zaštita između berbi po potrebi u zavisnosti od vremenskih uslova, vodeći računa o karenci plamenjača i crna pegavost, sušenje stabla, bela trulež, antraknoza Promesa*
+
Atlas
0,75 l/ha

1 kg/ha
4

3
grinje Abastate 0,05-0,1% 3

* U toku je proces registracije.