Fitofarmacija | Zaštita kelja, karfiola i brokolija

Zaštita kelja, karfiola i brokolija

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pre rasađivanja bolesti poleganja rasada preparat na bazi
a.m. propamokarb
15-20 ml/ 10 l vode
zalivanjem
-
zemljišne štetočine preparat na bazi
na a.m. teflutrin
5-7 kg/ha -
uskolisni i širokolisni korovi Zanat* 4-5 l/ha 63
Posle rasađivanja crna pegavost, plamenjača

biljne vaši, lisne sovice, moljci
Bakarni oksihlorid-50*
+
Polux
2 kg/ha

0,05%
14

7
8-10 dana po rasađivanju uskolisni korovi Rafal 120* 1,5-2 kg/ha 30
biljne vaši Tonus 0,25 kg/ha 7
plamenjača i crna pegavost

kupusne sovice, buvači
Mankogal 80*
+
Kozak
2 kg/ha

0,2 l/ha
21

7
Intenzivan porast listova plamenjača i crna pegavost

lisne sovice, pamukova sovica, kupusna vaš
Alijansa*
+
Harpun
+
Kozak
2 kg/ha

0,05-0,075%

0,2 l/ha
21

7

7
Formiranje glavice crna pegavost

sovice, pamukova sovica, kupusni moljac
Sekvenca*
+
Harpun
+
Polux
0,02%

0,05-0,075%

0,05%
21

7

7

* U toku je proces registracije.

Preporuka je da se pri folijarnoj primeni insekticida i fungicida koristi okvašivač NU Film 17 u dozi 0,3 l/ha.