Fitofarmacija | Zaštita praziluka

Zaštita praziluka

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pre rasađivanja zemljišne štetočine preparat na bazi
a.m. teflutrin
5-7 kg/ha -
jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Zanat* 4 l/ha 63
2-3 lista plamenjača i lisne pegavosti

lukova muva
Alijansa*
+
Polux
2 kg/ha

0,3 l/ha
21

7
3-6 listova jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Pikogal plus*, ** 0,2-0,4 l/ha 70
uskolisni korovi Rafal 120* 0,8-2 l/ha 30
širokolisni korovi Bonaca EC* 0,5-0,8 l/ha OVP
plamenjača i lisne pegavosti

lukova muva, vaši
Alijansa*
+
Polux
2 kg/ha

0,3 l/ha
21

7
8-9 listova siva i bela trulež, crna pegavost Atlas 1 kg/ha 14
tripsi, vaši preparat na bazi
a.m. piriproksifen
+
preparat na bazi
a.m. acetamiprid

0,5 l/ha


0,25 kg/ha

-


-
10 dana nakon prethodnog siva i bela trulež, crna pegavost

tripsi, vaši
Atlas
+
preparat na bazi
a.m. acetamiprid
1 kg/ha


0,25 kg/ha
14


-

* U toku je proces registracije.

** U jesen iste godine i u proleće naredne godine ne smeju se sejati lucerka, salata, grašak i mrkva.
U slučaju primene herbicida koji mogu izazvati privremena oštećenja luka (Bonaca EC i Pikogal plus) potrebno je izvršiti primenu najranije 2 dana pre ili posle padavina.