Proizvodi

Klasa
Aktivna materija
Primena
Naziv preparata Aktivna materija Opis Proizvođač
Lambda - cihalotrin Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu Galenika-Fitofarmacija
Deltametrin Kontaktni i digestivni insekticid širokog spektra delovanja Galenika-Fitofarmacija
Hlorpirifos Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu u voćarstvu Galenika-Fitofarmacija
Hlorpirifos Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu Galenika-Fitofarmacija
Tebufenozid Visoko selektivni insekticid sa jedinstvenim mehanizmom delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu Galenika-Fitofarmacija
Teflutrin Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u ratarstvu Galenika-Fitofarmacija
Acetamiprid Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u povrtarstvu, voćarstvu i duvanu Galenika-Fitofarmacija
Emamektin benzoat Nesistemični, digestivni insekticid za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu Galenika-Fitofarmacija
Etoksazol Nesistemični akaricid sa kontaktnim delovanjem za suzbijanje grinja u voćarstvu i povrtarstvu Galenika-Fitofarmacija
Cipermetrin Biocidni proizvod za suzbijanje muva u stočarskim objektima Galenika-Fitofarmacija
101 - 110 od 119 Prva | Prethodna | 1 2 ... 9 10 11 12 | Sledeća | Poslednja