Proizvodi

Klasa
Aktivna materija
Primena
Naziv preparata Aktivna materija Opis Proizvođač
Abamektin Insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu Galenika-Fitofarmacija
Cipermetrin Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja Galenika-Fitofarmacija
Dimetoat Insekticid širokog spektra delovanja sa sistemičnim i kontaktnim delovanjem Galenika-Fitofarmacija
Cipermetrin Kontaktni i digestivni insekticid širokog spektra delovanja Galenika-Fitofarmacija
Buprofezin Kontaktni insekticid specifičnog spektra delovanja iz grupe regulatora rasta Galenika-Fitofarmacija
Malation Kontaktni insekticid za zaštitu povrća Galenika-Fitofarmacija
Malation Kontaktni insekticid za zaprašivanje zrnaste robe Galenika-Fitofarmacija
Malation Kontaktni insekticid za primenu u staklenicima, plastenicima, na otvorenom i u skladištima Galenika-Fitofarmacija
Bifentrin Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i primenu preko zemljišta Galenika-Fitofarmacija
Zeta-cipermetrin Insekticid širokog spektra sa izrazitim kontaktnim delovanjem FMC
101 - 110 od 133 Prva | Prethodna | 1 2 ... 9 10 11 12 13 14 | Sledeća | Poslednja