Proizvodi

Klasa
Aktivna materija
Primena
Naziv preparata Aktivna materija Opis Proizvođač
Hlorpirifos Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu u voćarstvu Galenika-Fitofarmacija
Hlorpirifos Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu Galenika-Fitofarmacija
Tebufenozid Visoko selektivni insekticid sa jedinstvenim mehanizmom delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu Galenika-Fitofarmacija
Bifentrin Kontaktni insekticid za folijarnu primenu u staklenicima FMC
Teflutrin Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u ratarstvu Galenika-Fitofarmacija
Acetamiprid Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u povrtarstvu, voćarstvu i duvanu Galenika-Fitofarmacija
Emamektin benzoat Nesistemični, digestivni insekticid za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu Galenika-Fitofarmacija
Etoksazol Nesistemični akaricid sa kontaktnim delovanjem za suzbijanje grinja u voćarstvu i povrtarstvu Galenika-Fitofarmacija
Cipermetrin Biocidni proizvod za suzbijanje muva u stočarskim objektima Galenika-Fitofarmacija
Bromadiolon Biocidni proizvod (rodenticid) za neposrednu primenu u skladištima Galenika-Fitofarmacija
111 - 120 od 128 Prva | Prethodna | 1 2 ... 10 11 12 13 | Sledeća | Poslednja