Proizvodi

Klasa
Aktivna materija
Primena
Naziv preparata Aktivna materija Opis Proizvođač
Etoksazol Nesistemični akaricid sa kontaktnim delovanjem za suzbijanje grinja u voćarstvu Galenika-Fitofarmacija
Izodecil alkohol etoksilat Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea Galenika-Fitofarmacija
Mineralno ulje i polioksi sorbitol oleat i polioksi tridecil alkohol Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida Galenika-Fitofarmacija
Pinolein Pomoćno sredstvo za poboljšavanje performansi pesticidnih tretmana Miller Chemical & Fertilizer Corporation
Cipermetrin Insekticid za suzbijanje muva u stočarskim objektima Galenika-Fitofarmacija
Ciromazin Insekticid specifičnog mehanizma delovanja za suzbijanje larvi muva Galenika-Fitofarmacija
Lambda - cihalotrin Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za primenu u oblasti javnog zdravstva - travnjaci i u komunalnoj higijeni Galenika-Fitofarmacija
Bromadiolon Mamak za neposrednu primenu u skladištima i poljskim uslovima Galenika-Fitofarmacija
131 - 138 od 138 Prva | Prethodna | 1 2 ... 12 13 14 | Sledeća | Poslednja