Proizvodi

Klasa
Aktivna materija
Primena
Naziv preparata Aktivna materija Opis Proizvođač
Difenokonazol Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu Galenika-Fitofarmacija
Cimoksanil + mankozeb Kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinovoj lozi, krompiru i paradajzu Galenika-Fitofarmacija
Bentazon+dikamba Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici i ječmu Galenika-Fitofarmacija
S-metolahlor Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, soje, šećerne repe, suncokreta, sirka Galenika-Fitofarmacija
Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze, na pašnjacima i u luku Galenika-Fitofarmacija
Glufosinat-amonijum Neselektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova i izbojaka maline i desikaciju soje Galenika-Fitofarmacija
Flurohloridon Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih korova u usevu suncokreta. Galenika-Fitofarmacija
Bentazon u obliku Na-soli Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, soji, krompiru, grašku, pasulju, lucerki i lanu Galenika-Fitofarmacija
Haloksifop-P-metil Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u šećernoj repi, soji, suncokretu, jabuci i vinovoj lozi Dow AgroSciences
Triklorpir trietilamino so Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova Dow AgroSciences
61 - 70 od 127 Prva | Prethodna | 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 12 13 | Sledeća | Poslednja