Proizvodi

Klasa
Aktivna materija
Primena
Naziv preparata Aktivna materija Opis Proizvođač
Kaptan Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu Galenika-Fitofarmacija
Ciprodinil Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu Galenika-Fitofarmacija
Propineb Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u jabuci, vinovoj lozi i krompiru Galenika-Fitofarmacija
Hlorotalonil + metalaksil-M Sistemični i kontaktni fungicid, sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače paradajza, plamenjače luka, plamenjače graška i antraknoze graška Galenika-Fitofarmacija
Pirimetanil Sistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu i voćarstvu Galenika-Fitofarmacija
Bakar-oksihlorid + mineralno ulje Kontaktno insekto-akaro-fungicid za suzbijanje insekata i prouzrokovača bolesti u voćarstvu Galenika-Fitofarmacija
Azoksistrobin Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu Galenika-Fitofarmacija
Difenokonazol Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu Galenika-Fitofarmacija
Cimoksanil + mankozeb Kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinovoj lozi, krompiru i paradajzu Galenika-Fitofarmacija
Bentazon+dikamba Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici Galenika-Fitofarmacija
61 - 70 od 133 Prva | Prethodna | 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 13 14 | Sledeća | Poslednja