Proizvodi

Klasa
Aktivna materija
Primena
Naziv preparata Aktivna materija Opis Proizvođač
Bakar-oksihlorid + mineralno ulje Kontaktno insekto-akaro-fungicid za suzbijanje insekata i prouzrokovača bolesti u voćarstvu Galenika-Fitofarmacija
Azoksistrobin Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu Galenika-Fitofarmacija
Difenokonazol Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu Galenika-Fitofarmacija
Cimoksanil + mankozeb Kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinovoj lozi, krompiru i paradajzu Galenika-Fitofarmacija
Bentazon+dikamba Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici Galenika-Fitofarmacija
S-metolahlor Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, soje, šećerne repe, suncokreta Galenika-Fitofarmacija
Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze, na pašnjacima i u luku Galenika-Fitofarmacija
Flurohloridon Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih korova u usevu suncokreta. Galenika-Fitofarmacija
Bentazon u obliku Na-soli Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, soji, krompiru, grašku, pasulju, lucerki i lanu Galenika-Fitofarmacija
Haloksifop-P-metil Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u šećernoj repi, soji i suncokretu Dow AgroSciences
71 - 80 od 138 Prva | Prethodna | 1 2 ... 6 7 8 9 10 ... 13 14 | Sledeća | Poslednja