Proizvodi

Klasa
Aktivna materija
Primena
Naziv preparata Aktivna materija Opis Proizvođač
Tifensulfuron - metil Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza, soje i lucerke Galenika-Fitofarmacija
Klopiralid Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici Galenika-Fitofarmacija
Dikamba - DMA Selektivni herbicid za efikasno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu Galenika-Fitofarmacija
Kletodim Selektivni translokacionoi herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevima soje, suncokreta, lucerke, šećerne repe, krompira, mrkve, crnog i belog luka, graška, paprike, pasulja, paradaja, dinje, lubenice, krastavca i kupusa Galenika-Fitofarmacija
Klomazon Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevima soje i uljane repice Galenika-Fitofarmacija
Terbutilazin Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta Galenika-Fitofarmacija
Mezotrion Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza Galenika-Fitofarmacija
Nikosulfuron Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza Galenika-Fitofarmacija
Nikosulfuron + Sulkotrion Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza Galenika-Fitofarmacija
Sulkotrion Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza Galenika-Fitofarmacija
81 - 90 od 127 Prva | Prethodna | 1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 | Sledeća | Poslednja