Proizvodi

Klasa
Aktivna materija
Primena
Naziv preparata Aktivna materija Opis Proizvođač
Klopiralid Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, pšenici, ječmu, šećernoj repi, uljanoj repici i luku Dow AgroSciences
Metamitron Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe Galenika-Fitofarmacija
2,4-D u obliku dimetilamonijuma Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruza i na livadama i pašnjacima Galenika-Fitofarmacija
2,4-D u obliku DMA soli Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i kukuruza Galenika-Fitofarmacija
2,4-D u obliku 2,4-D-2 etilheksilestra Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu i pšenici Galenika-Fitofarmacija
Tribenuron - metil Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici Galenika-Fitofarmacija
Tifensulfuron - metil Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza, soje i lucerke Galenika-Fitofarmacija
Klopiralid Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici Galenika-Fitofarmacija
Dikamba - DMA Selektivni herbicid za efikasno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu Galenika-Fitofarmacija
Kletodim Selektivni translokacionoi herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevima soje, suncokreta, lucerke, šećerne repe, krompira, mrkve, crnog i belog luka, graška, paprike, pasulja, paradajza, dinje, lubenice, krastavca i kupusa Galenika-Fitofarmacija
81 - 90 od 133 Prva | Prethodna | 1 2 ... 7 8 9 10 11 ... 13 14 | Sledeća | Poslednja