Proizvodi

Klasa
Aktivna materija
Primena
Naziv preparata Aktivna materija Opis Proizvođač
Haloksifop-P-metil Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u šećernoj repi, soji i suncokretu Dow AgroSciences
Triklorpir trietilamino so Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova Dow AgroSciences
Glifosat-IPA so Totalni herbicid za suzbijanje rizomskih korova, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama Galenika-Fitofarmacija
Kvizalofop-P-etil Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici i krompiru Galenika-Fitofarmacija
Piraflufen-etil Neelektivni, kontaktni herbicid za sušenje nadzemne mase (cime) u usevu krompira i za sušenje izbojaka korena i stabla i korova u zasadu vinove loze, maline, jabuke i šljive, kao i za suzbijanje širokolisnih korova u zasadu jabuke i šljive Nihon Nohyaku
Imazamoks Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu soje i suncokreta otpornog na imidazolinone, lucerke u zasnivanju, pasulja i graška Galenika-Fitofarmacija
Klopiralid Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, pšenici, ječmu, šećernoj repi, uljanoj repici i luku Dow AgroSciences
Metamitron Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe Galenika-Fitofarmacija
2,4-D u obliku dimetilamonijuma Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruza i na livadama i pašnjacima Galenika-Fitofarmacija
2,4-D u obliku DMA soli Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i kukuruza Galenika-Fitofarmacija
81 - 90 od 140 Prva | Prethodna | 1 2 ... 7 8 9 10 11 ... 13 14 | Sledeća | Poslednja