Proizvodi

Klasa
Aktivna materija
Primena
Naziv preparata Aktivna materija Opis Proizvođač
Metsulfuron - metil Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu Galenika-Fitofarmacija
Metribuzin Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje, krompira, paradajza i lucerke Galenika-Fitofarmacija
Pendimetalin Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu, krompiru, suncokretu, soji, pšenici, duvanju, paradajzu, paprici, kupusu, luku i grašku Galenika-Fitofarmacija
Abamektin Insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu Galenika-Fitofarmacija
Cipermetrin Insekticid za suzbijanje muva u stočarskim objektima Galenika-Fitofarmacija
Cipermetrin Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja Galenika-Fitofarmacija
Dimetoat Insekticid širokog spektra delovanja sa sistemičnim i kontaktnim delovanjem Galenika-Fitofarmacija
Cipermetrin Kontaktni i digestivni insekticid širokog spektra delovanja Galenika-Fitofarmacija
Buprofezin Kontaktni insekticid specifičnog spektra delovanja iz grupe regulatora rasta Galenika-Fitofarmacija
Malation Kontaktni insekticid za zaštitu povrća Galenika-Fitofarmacija
91 - 100 od 127 Prva | Prethodna | 1 2 ... 8 9 10 11 12 13 | Sledeća | Poslednja