Proizvodi

Klasa
Aktivna materija
Primena
Naziv preparata Aktivna materija Opis Proizvođač
Klomazon Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevima soje i uljane repice Galenika-Fitofarmacija
Terbutilazin Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta Galenika-Fitofarmacija
S-metolahlor + Terbutilazin Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza i suncokreta Galenika-Fitofarmacija
Mezotrion Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza Galenika-Fitofarmacija
Nikosulfuron Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza Galenika-Fitofarmacija
Nikosulfuron + Sulkotrion Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza Galenika-Fitofarmacija
Sulkotrion Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza Galenika-Fitofarmacija
Metsulfuron - metil Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu Galenika-Fitofarmacija
Metribuzin Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje, krompira, paradajza i lucerke Galenika-Fitofarmacija
Pendimetalin Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu, krompiru, suncokretu, soji, pšenici, duvanu, paradajzu, paprici, kupusu, luku i grašku Galenika-Fitofarmacija
91 - 100 od 133 Prva | Prethodna | 1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 | Sledeća | Poslednja