Nadzor 10 WP
Klasa Biocidi
Opis Biocidni proizvod za suzbijanje muva, žutih mrava i bubašvaba
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Lambda - cihalotrin
Formulacija kvašljivi prašak
Delovanje Lambda - cihalotrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu.
Karenca /
Doza/ koncentracija 12,5 g/ 1,5-2,5 l vode
Primena zatvoren prostor
Sadržaj
aktivne materije
100 g/kg
Pakovanje 50 g