Akord Plus
Klasa Fungicidi
Opis Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Tebukonazol + mankozeb
Formulacija vododisperzibilne granule
Delovanje Tebukonazol je sistemični fungicid. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Probojem kroz biljno tkivo, inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom, odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. Mankozeb je preventivni fungicid. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. Deluje na veliki broj gljiva, prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima, čime se dobija efikasnija zaštita.
Karenca 21 dan - jabuka, kruška
Doza/ koncentracija jabuka 2 kg/ha; kruška 2-3 kg/ha
Primena jabuka, kruška
Sadržaj
aktivne materije
37,5 g/kg + 640 g/kg
Pakovanje 1 kg