Akord WG
Klasa Fungicidi
Opis Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu, vinovoj lozi i povrtarstvu
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Tebukonazol
Formulacija vododisperzibilne granule
Delovanje Tebukonazol je sistemični fungicid. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Probojem kroz biljno tkivo, inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom, odnosno odmah nakon stvaranja uslova za ostvarivanje infekcije.
Karenca 21 dan - višnja, šljiva, vinova loza, paradajz, malina
Doza/ koncentracija 0,4-0,75 kg/ha
Primena višnja, šljiva, vinova loza, paradajz, malina
Sadržaj
aktivne materije
250 g/kg
Pakovanje 10 g