Galofungin T
Klasa Fungicidi
Opis Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Tiofanat - metil
Formulacija koncentrovana suspenzija
Delovanje Tiofanat - metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti deobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze ß-tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima.
Karenca Obezbeđena vremenom primene - višnja, 14 dana - jabuka
Doza/ koncentracija 0,05-0,1 %
Primena višnja, jabuka
Sadržaj
aktivne materije
450 g/l
Pakovanje 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l