Kardinal
Klasa Fungicidi
Opis Preventivni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Fluazinam
Formulacija koncentrovana suspenzija
Delovanje Fluazinam je fungicid sa protektivnim delovanjem. Aktivna materija izražava slabo kurativnu ili sistemičnu aktivnost. Deluje na mitohondrijsku oksidativnu fosforilaciju, inhibira klijanje spora, penetraciju hifa, rast i sporulaciju.
Karenca 7 dana - krompir; 21 dan - vinova loza; 28 dana-jabuka
Doza/ koncentracija 0,3-0,4 l/ha; 0,06%-0,1 %; 1-1,5 l/ha
Primena krompir, vinova loza, jabuka
Sadržaj
aktivne materije
500 g/l
Pakovanje 200 ml, 1 l