Legat SP
Klasa Fungicidi
Opis Sistemični protektivni i kurativni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u povrtarstvu i vinogradarstvu.
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Fosetil-aluminijum
Formulacija vodorastvorljivo prašivo
Delovanje Legat SP je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Inhibira klijanje spora, blokira razvoj micelije i sporulaciju. Pravi sistemični fungicid sa translokacionom aktivnošću putem ksilema i floema. Aktivna materija se brzo usvaja, a zatim prenosi po celoj biljci. Ispoljava dvojako delovanje – neposredno na fitopatogene gljive i istovremeno podstiče i prirodni odbrambeni mehanizam biljaka. Najbolje efekte ispoljava pri uzastopnim primenama na 7 -10 dana.
Karenca 4 dana - krastavac; 42 dana - vinova loza
Doza/ koncentracija 0,2 %; 0,25 - 0,37 %
Primena krastavac, vinova loza
Sadržaj
aktivne materije
800 g/kg
Pakovanje 1 kg