Klasa Fungicidi
Opis Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Boskalid + piraklostrobin
Formulacija vododisperzibilne granule
Delovanje Luminis sadrži dve aktivne materije. Boskalid inhibira sukcinat dehidrogenazu (SDH) i na taj način utiče na protok ugljenika u ključne metabolite i nivo ATP. Ovaj specifičan mehanizam dovodi do smanjenja sinteze aminokiselina i šećera, čime dolazi do inhibicije klijanja spora, elongacije klicine cevi, rasta micelije i sporulacije kod gljiva. Piraklostrobin je fungicid iz grupe strobilurina koji aktivno sprečava proizvodnju energije unutar mitohondrija efikasno zahvaljujući sve aktivnosti unutar ćelije gljive. Dva različita mehanizma delovanja obezbeđuju visoku fungicidnu efikasnost preparata Luminis.
Karenca 7 dana-jagoda i malina; 14 dana- višnja, trešnja, krompir, paradajz, paprika
Doza/ koncentracija 0,2-1,8 kg/ha
Primena višnja, trešnja, malina, jagoda, paprika, paradajz, krompir
Sadržaj
aktivne materije
267 g/kg + 67 g/kg
Pakovanje 8g, 30g, 100g, 500g i 1kg