Mankogal S 
Klasa Fungicidi
Opis Nesistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti pšenice i kukuruza tretiranjem semena
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Mankozeb
Formulacija prašivo za zaprašivanje semena
Delovanje Mankozeb je preventivni fungicid. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. Deluje na veliki broj gljiva, prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima, čime se dobija efikasnija zaštita.
Karenca Obezbeđen je vremenom i načinom primene.
Doza/ koncentracija 200 g / 100 kg semena; 800 g / 100 kg semena
Primena pšenica, kukuruz, šećerna repa
Sadržaj
aktivne materije
600 g/kg
Pakovanje 200 g