Vokal
Klasa Fungicidi
Opis Kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinovoj lozi, krompiru i paradajzu
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Cimoksanil + mankozeb
Formulacija vododisperzibilne granule
Delovanje Cimoksanil je kontaktni ili lokal sistemik (ograničeni sistemik) koji deluje protektivno i kurativno. Inhibira sporulaciju. Mankozeb je protektivni fungicid. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. Deluje na veliki broj gljiva, prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima, čime se dobija efikasnija zaštita.
Karenca 14 dana - krompir, paradajz; 21 dan - stone sorte vinove loze; 42 dana - vinske sorte vinove loze
Doza/ koncentracija 2 - 3 kg/ha
Primena vinova loza, krompir, paradajz
Sadržaj
aktivne materije
40 g/kg + 465 g/kg
Pakovanje 30 g, 300 g, 1 kg