Garlon 3A 
Klasa Herbicidi
Opis Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje izbojaka iz panjeva i lišćara
Proizvođač Dow AgroSciences
Aktivna materija Triklorpir trietilamino so
Formulacija koncentrovani rastvor
Delovanje Triklopir je selektivni i totalni herbicid-arboricid. Biljke ga brzo usvajaju lišćem i korenom. Kreće se naviše i naniže u biljci. Nakuplja se u meristemskim tkivima, tačkama porasta. Deluje kao indolsirćetna kiselina (sintetički auksin), izazivajući karakteristične simptome kao što su: kovrdžanje lišća, hloroza pa potom i nekroza tačke porasta.
Karenca /
Doza/ koncentracija 1:5; 1:10
Primena za suzbijanje izbojaka iz panjeva lišćara
Sadržaj
aktivne materije
360 g/l
Pakovanje 100 ml, 1 l