Kabuki 2,5-EC
Klasa Herbicidi
Opis Selektivni, kontaktni herbicid za sušenje nadzemne mase (cime) u usevu krompira i za sušenje izbojaka korena i stabla i korova u zasadu vinove loze, maline, jabuke i šljive, kao i za suzbijanje širokolisnih korova u zasadu jabuke i šljive
Proizvođač Nichino Europe
Aktivna materija Piraflufen-etil
Formulacija koncentrat za emulziju
Delovanje Piraflufen-etil je kontaktni herbicid koji spada u hemijsku grupu difeniletra. Prilikom folijarne primene brzo se apsorbuje u biljna tkiva i izaziva nekrozu i desikaciju izbojaka i lišća, inhibiranjem protoporfirinogen oksidaze.
Karenca Obezbeđena vremenom primene - krompir i vinova loza
Doza/ koncentracija 0.4 - 0.8 l/ha
Primena krompir, vinova loza, jabuka, šljiva, malina
Sadržaj
aktivne materije
26.5 g/l
Pakovanje 100 ml, 1 l