Herbicidi

Aktivna materija
Primena
Naziv preparata Aktivna materija Opis Proizvođač
Bentazon+dikamba Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici Galenika-Fitofarmacija
S-metolahlor Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, soje, šećerne repe, suncokreta Galenika-Fitofarmacija
Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze, na pašnjacima i u luku Galenika-Fitofarmacija
Flurohloridon Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih korova u usevu suncokreta. Galenika-Fitofarmacija
Bentazon u obliku Na-soli Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, soji, krompiru, grašku, pasulju, lucerki i lanu Galenika-Fitofarmacija
klopiralid+pikloram+aminopiralid Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu uljane repice Dow AgroSciences
Triklorpir trietilamino so Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje izbojaka iz panjeva i lišćara Dow AgroSciences
Glifosat-IPA so Totalni herbicid za suzbijanje rizomskih korova, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama Galenika-Fitofarmacija
Kvizalofop-P-etil Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici i krompiru Galenika-Fitofarmacija
Piraflufen-etil Selektivni, kontaktni herbicid za sušenje nadzemne mase (cime) u usevu krompira i za sušenje izbojaka korena i stabla i korova u zasadu vinove loze, maline, jabuke i šljive, kao i za suzbijanje širokolisnih korova u zasadu jabuke i šljive Nichino Europe
1 - 10 od 30 Prva | Prethodna | 1 2 3 | Sledeća | Poslednja