Herbicidi

Aktivna materija
Primena
Naziv preparata Aktivna materija Opis Proizvođač
Imazamoks Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu soje i suncokreta otpornog na imidazolinone, lucerke u zasnivanju, pasulja i graška Galenika-Fitofarmacija
Klopiralid Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, pšenici, ječmu, šećernoj repi, uljanoj repici ,crnom luku iz semena i arpadžik i praziluku Dow AgroSciences
Metamitron Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe Galenika-Fitofarmacija
2,4-D u obliku dimetilamonijuma Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruza i na livadama i pašnjacima Galenika-Fitofarmacija
2,4-D u obliku DMA soli Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i kukuruza Galenika-Fitofarmacija
2,4-D u obliku 2,4-D-2 etilheksilestra Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu i pšenici Galenika-Fitofarmacija
Tribenuron - metil Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici Galenika-Fitofarmacija
Tifensulfuron - metil Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza, soje i lucerke Galenika-Fitofarmacija
Klopiralid Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici Galenika-Fitofarmacija
Dikamba - DMA Selektivni herbicid za efikasno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu Galenika-Fitofarmacija
11 - 20 od 30 Prva | Prethodna | 1 2 3 | Sledeća | Poslednja