Spektrum
Klasa Herbicidi
Opis Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Fluazifop-p-butil
Formulacija koncetrat za emulziju
Delovanje Fluazifop-p-butil spada među najefikasnije graminicide za suzbijanje uskolisnih korova iz grupe arilofenoksipropionata. Inhibira enzime koji su odgovorni za sintezu lipida i vrlo brzo posle tretiranja zaustavlja porast korova. Simptomi delovanja herbicida su vidljivi nakon par dana, a do potpunog propadanja korova dolazi nakon 14-21 dana. Pored visoke efikasnosti u suzbijanju korova, Spektrum je veoma selektivan i bezbedan po gajene useve u kojima se primenjuje.
Karenca 28 dana-jabuka, kruška, dunja; 42 dana- krompir; 49 dana-luk; 70 dana -šećerna repa; obezbeđena vremenom primene- suncokret, soja
Doza/ koncentracija 0.8-1.3 l/ha
Primena jabuka, kruška, dunja, šećerna repa, soja, sunokret, krompir, luk
Sadržaj
aktivne materije
150 g/l
Pakovanje 1 l