Talisman ekstra
Klasa Herbicidi
Opis Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Nikosulfuron + Sulkotrion
Formulacija koncetrovana uljna suspenzija
Delovanje Nikosulfuron je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfoniluree. Korov ga usvaja preko lista i korena, a brzo se translocira ksilemom i floemom. Sprečavajući obrazovanje acetolaktat sintetaze (ALS) prouzrokuje inhibiciju amino kiselina i izoleucina, a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka. Sulkotrion pripada hemijskoj grupi triketona, koji prodire u biljku i remeti metaboličke puteve delujući na sintezu biljnih pigmenata. Aktivno se prenosi do mesta delovanja ksilemom i floemom i akumulira se u vršnom meristemskom tkivu izdanaka i korena korova. Svoje delovanje ispoljava u vidu izbeljivanja lisne mase i kasnije nekroze, što je rezultat inhibicije 4-hidroksifenil piruvatdioksigenaze.
Karenca Obezbeđena vremenom primene - kukuruz
Doza/ koncentracija 1.25 - 1.5 l/ha
Primena kukuruz
Sadržaj
aktivne materije
25 g/l + 225 g/l
Pakovanje 1 l