Abastate
Klasa Insekticidi
Opis Insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Abamektin
Formulacija koncentrat za emulziju
Delovanje Abamektin prodire u list biljke i zadržava se u parenhimskom tkivu, čime se obezbeđuje produžena aktivnost preparata. Stimuliše aktivnost transmitera u nervnom sistemu artropoda, što dovodi do poremećaja u protoku nervnih impulsa. Do mesta delovanja dospeva kontaktnim putem ili ingestijom. Simptomi se manifestuju kroz ireverzibilnu paralizu i prestanak ishrane. Jedinstveni mehanizam delovanja abamektina omogućuje uspešno suzbijanje štetočina, koje su rezistentne na klasične insekticide i akaricide.
Karenca 3 dana - paradajz, tikva, budeva, tikvica, dinja, lubenica, boranija, pasulj, bob, grašak, stočni grašak, sočivo; 7 dana-kupina; 14 dana - kruška, jabuka, malina, jagoda; 21 dan-leska; 28 dana- vinova loza, obezbeđen vremenom primene - krompir
Doza/ koncentracija 0,075%
Primena kruška, jabuka, krompir, ukrasno bilje u zaštićenom prostoru, malina, jagoda, vinova loza, paradajz u zaštićenom prostoru, tikva, budeva, tikvica, dinja, lubenica, boranija, pasulj, bob, grašak, stočni grašak, sočivo, kupina, leska
Sadržaj
aktivne materije
18 g/l
Pakovanje 50 ml, 100 ml, 1 l