Durbin 200 EW 
Klasa Insekticidi
Opis Kontaktni i digestivni insekticid širokog spektra delovanja
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Cipermetrin
Formulacija emulzija ulja u vodi
Delovanje Savremena formulacija preparata na bazi cipermetrina sa širokom primenom u suzbijanju štetnih insekata. Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana, cipermetrin, kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida, prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa, usled čega kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja.
Karenca 10 dana - žita; 14 dana - uljana repica; 28 dana - kupus
Doza/ koncentracija 0,15 - 0,3 l/ha
Primena žita, uljana repica, kupus
Sadržaj
aktivne materije
200 g/l
Pakovanje 100 ml