Elisa 
Klasa Insekticidi
Opis Kontaktni insekticid specifičnog spektra delovanja iz grupe regulatora rasta
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Buprofezin
Formulacija koncentrovana suspenzija
Delovanje Buprofezin spada u grupu regulatora rasta i razvića insekata. Kao predstavnik inhibitora sinteze hitina svoje delovanje ispoljava u vreme presvlačenja insekata. Ovo je kontaktni insekticid koji zbog svoje umerene isparljivosti efekat ispoljava i gasnom fazom, omogućujući bolje dospevanje aktivne materije do ciljnog mesta. Simptomi trovanja manifestuju se u toku presvlačenja jedinki štetnih vrsta insekata i grinja.
Karenca /
Doza/ koncentracija 0,05 %
Primena ukrasno bilje i šiblje u rasadnicima i u zaštićenom prostoru
Sadržaj
aktivne materije
440 g/l
Pakovanje 50 ml, 100 ml, 1 l