Fobos EC
Klasa Insekticidi
Opis Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i primenu preko zemljišta
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Bifentrin
Formulacija koncentrat za emulziju
Delovanje Bifentrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu. S obzirom da spada u treću generaciju sintetičkih piretroida, bifentrin poseduje dobru fotostabilnost i dužu perzistentnost.
Karenca 7 dana - krastavac, paradajz (u polju i stakleniku); 14 dana - krompir, pasulj; 21 dana - duvan, šećerna repa (lišće za silažu), kupusnjače; 28 dana - jabuka, kruška, vinova loza; 35 dana - žita; 49 dana - uljana repica
Doza/ koncentracija 0,01 - 0,05%
Primena jabuka, kruška, vinova loza, voće, strna žita, kukuruz, šećerna repa, uljana repica, krompir, krastavac, paradajz, pasulj, ukrasno bilje, duvan, kupusnjače
Sadržaj
aktivne materije
100 g/l
Pakovanje 50 ml, 100 ml, 1 l