Fury geo 
Klasa Insekticidi
Opis Kontaktni i digestivni insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u ratarstvu i povrtarstvu
Proizvođač FMC
Aktivna materija Zeta-cipermetrin
Formulacija granule
Delovanje Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana, zeta-cipermetrin, kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida, prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa, usled čega kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja.
Karenca Obezbeđena vremenom primene - kukuruz, krompir, paradajz
Doza/ koncentracija 12,5 - 15 kg/ha
Primena kukuruz, krompir, paradajz
Sadržaj
aktivne materije
8 g/kg
Pakovanje 1 kg, 10 kg