Galition ekstra
Klasa Insekticidi
Opis Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Hlorpirifos
Formulacija granule
Delovanje Hlorpirifos je organo-fosforni insekticid. Inhibitor je aktivnosti acetoholinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Preparat deluje kontaktno, digestivno i respiratorno i sadrži organski nosač.
Karenca Obezbeđena vremenom primene - paradajz i krompir
Doza/ koncentracija 20 - 40 kg/ha
Primena paradajz, krompir
Sadržaj
aktivne materije
37,5 g/kg
Pakovanje 1 kg