Klasa Insekticidi
Opis Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Hlorpirifos+cipermetrin
Formulacija granule
Delovanje Galition forte je jedinstveni zemljišni jer je formulisan na organskom nosaču sa dve aktivne amterije različitog mehanizma delovanja. Visoka koncentracija hlorpirifosa u preparatu deluje na ireverzibilnu inhibiciju acetilholin esteraze i do nagomilavanja acetilholina između neurona što dovodi do preterane stimulacije nervnog sistema insekata sa letalnim ishodom. Cipermetrin remeti protok nervnih impulsa insekata i ubrzava delovanje preparata. Organski nosač je posebno značajan za suzbijanje rovaca jer se oni hrane granulama insekticida i na taj način dolazi do digestivnog delovanja na štetočine.
Karenca Obezbeđena vremenom primene - paradajz i krompir
Doza/ koncentracija 10 - 20 kg/ha
Primena paradajz, krompir
Sadržaj
aktivne materije
75 + 8 g/kg
Pakovanje 1 kg, 25 kg