Harpun
Klasa Insekticidi
Opis Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Piriproksifen
Formulacija koncentrat za emulziju
Delovanje Piriproksifen pripada grupi regulatora rasta i razvića insekata. Direktno utiče na hormonski disbalans kod insekata što rezultira sprečavanjem embriogeneze, metamorfoze i formiranje imaga. Najbolja efikasnost se postiže kada se depozit preparata nanese na biljku pre polaganja jaja ili na sveže položena jaja.
Karenca 3 dana -paradajz(zaštićen prostor) ; 28 dana - jabuka, kruška, breskva
Doza/ koncentracija 0,05 - 0,15%
Primena jabuka, kruška, breskva, paradajz u zaštićenom prostoru
Sadržaj
aktivne materije
100 g/l
Pakovanje 50 ml, 1 l