Harpun
Klasa Insekticidi
Opis Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Piriproksifen
Formulacija koncentrat za emulziju
Delovanje Aktivna materija piriproksifen pripada grupi akceleratora presvlačenja. Piriproksifen je antagonist hormona presvlačenja 20-hidroksi ekdisona. Poseduje translaminarno kretanje u biljci. Ukoliko su jaja direktno izložena prskanju poseduje ovicidno dejstvo. Deluje želudačno ali i kontakno.
Karenca 28 dana - jabuka, kruška, breskva; 3 dana - paradajz
Doza/ koncentracija 0,05 - 0,15%
Primena jabuka, kruška, breskva, paradajz u zaštićenom prostoru
Sadržaj
aktivne materije
100 g/l
Pakovanje 50 ml, 1 l