Konzul
Klasa Insekticidi
Opis Insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i ratarstvu
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Hlorpirifos + cipermetrin
Formulacija koncentrat za emulziju
Delovanje Kontaktno, inhalaciono i digestivno delovanje na insekte i sinergistički odnos dve aktivne materije obezbeđuje izuzetnu delotvornost preparata. Različiti mehanizmi delovanja aktivnih materija, cipermetrina kao modulatora natrijumovih kanala nervnih vlakana i hlorpirifosa kao inhibitora aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata, doprinose visokoj efikasnosti u suzbijanju širokog spektra štetnih insekata u različitim razvojnim stadijumima.
Karenca 28 dana - jabuka, kruška, šećerna repa; 56 dana - uljana repica
Doza/ koncentracija 0,075-0,1%; 0,75-2 l/ha
Primena jabuka, kruška, šećerna repa, uljana repica
Sadržaj
aktivne materije
500 g/l + 50 g/l
Pakovanje 100 ml, 1 l