Insekticidi

Aktivna materija
Primena
Naziv preparata Aktivna materija Opis Proizvođač
Abamektin Insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu Galenika-Fitofarmacija
Cipermetrin Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja Galenika-Fitofarmacija
Buprofezin Kontaktni insekticid specifičnog spektra delovanja iz grupe regulatora rasta Galenika-Fitofarmacija
Malation Kontaktni insekticid za zaštitu povrća Galenika-Fitofarmacija
Malation Kontaktni insekticid za zaprašivanje zrnaste robe Galenika-Fitofarmacija
Malation Kontaktni insekticid za primenu na otvorenom, u staklenicima i u skladištima Galenika-Fitofarmacija
Zeta-cipermetrin Insekticid širokog spektra sa izrazitim kontaktnim delovanjem FMC
Zeta-cipermetrin Kontaktni i digestivni insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u ratarstvu i povrtarstvu FMC
Hlorpirifos Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu Galenika-Fitofarmacija
Mineralno (parafinsko) ulje Preparat insekticidnog i akaricidnog dejstva za zimsko i letnje tretiranja voćaka i vinove loze Galenika-Fitofarmacija
1 - 10 od 21 Prva | Prethodna | 1 2 3 | Sledeća | Poslednja